Ιωάννα Michael Makalelerin yazarı

ad:
Ιωάννα Michael
Nesne:
1

Nesne

  • Osteokondroz tedavisinin ilkeleri ve yöntemleri. İlaç kullanımı, fizyoterapi egzersizleri, fizyoterapi, cerrahi müdahaleler. Alternatif terapi yöntemleri, incelemeler.
    25 Şubat 2022