Γεώργιος Makalelerin yazarı

ad:
Γεώργιος
Nesne:
2

Nesne

  • Alt sırttaki omurgada ağrı nedenleri. Bel bölgesinde sırt ağrısına hangi hastalıklar eşlik eder? Lomber omurgadaki farklı ağrı türleri ne anlama geliyor? Alt sırttaki sırt ağrısının tanı ve tedavisi.
    12 Kasım 2023
  • Kalça ekleminin artrozu neden oluşur? Eklemde hasar belirtileri - ağrı, hareketsizlik. Artrozun cerrahi tedavisi - artroplasti.
    25 Şubat 2022